Propeller

 

Aeroklubbens medlemsavgifter

Som medlem i en ideell förening som vår flygklubb betalar du en medlemsavgift som i huvudsak skall täcka klubbens fasta kostnader. För att hålla nere dessa kostnader så mycket vi kan behöver alla medlemmar hjälpa till med en del aktiviteter. Ett exempel är när vi tvättar och vaxar våra flygplan varje vår och höst.

Ordinarie medlem

Årsavgift 3.600 kronor. Betalas senast den 31 januari aktuellt år. Kvartalsvis nedtrappning för nya medlemmar.
KSAK-avgift: 530 kronor/år. Inkluderar avgiften till KSAK, Motorflygförbundet och Flygsportförbundet.
Inlåning: 7.000 kronor mot revers. Engångsbeloppet återbetalas 12 månader efter uppsägning. Elev utan inlåning betalar pristillägg per flygtimma. Snarast efter uppflygning gäller dock obligatorisk inlåning. Elever kan välja att betala 4.000 kronor före skolning och 3.000 kronor efter uppflygning utan att få pristillägg.

Gästmedlem

550 kronor/månad. Pristillägg vid flygplanshyra. Som gästmedlem måste du vara boende i en annan stad än Göteborg (med omnejd) samt att du ska vara fullvärdig medlem i annan KSAK-ansluten flygklubb eller i motsvarande organisation i utlandet.

Passiv medlem

Årsavgift 1.200 kronor. Tillgång till klubbstugan och alla av klubben anordnade klubbkvällar, grillkvällar osv... Dessutom tillgång till airside om du har giltig anledning (eget flygplan etc.).

Ungdomsmedlem

300 kronor/år. Ålder: upp till 25 år.
Tillgång till klubbstugan och alla av klubben anordnade klubbkvällar, grillkvällar osv...

Stödjande medlem

Årsavgift 300 kronor. Tillgång till alla av klubben anordnade klubbkvällar, grillkvällar osv... Ej egen kod till klubbstugan, men det går bra att besöka stugan när det är personer där. Teorielever blir automatiskt stödjande medlemmar från teoristarten.

För att bli medlem, fyll i medlemsansökan här.

Bankgiro: 508-00 15
Ange ditt personliga OCR-nummer för Årsavgift som du hittar i Myweblog under
”Inställningar” (under ditt namn längst upp till höger)