Miljö

/Miljö
Miljö2016-12-27T14:52:32+00:00

Miljö

Miljö

Allmänflyget i Sverige står för en mycket liten del av den totala miljöpåverkan. Den mängd flygbensin som används är inte större än vad som säljs vid en normalstor bensinstation. Utsläppen är alltså små i förhållande till biltrafiken. Men det innebär inte att vi inte ska ta vårt ansvar.

Vi försöker bland annat använda så lite bensin som möjligt. Det gör vi genom att “magra”, det vill säga strypa en del av bränsletillförseln så snart vi kommit upp på säker höjd.
Sverige kan också som första land i världen tillhandahålla en blyfri flygbensin, den så kallade 91/96 UL.
Riktlinjerna i klubben är att vi ska tanka med denna typ av drivmedel så snart det finns tillgängligt på vår flygplats.

Modern dieselmotor

Ett av våra sex flygplan har sedan 2011 en modern dieselmotor som flygs på det som i dagligt tal kallas flygfotogen, som är blyfritt. Bränsleförbrukningen är ungefär en liter per mil, det vill säga mindre än många stadsjeepar.

Vi följer också speciella inflygningsvägar i närheten av flygplatserna med hänsyn till de närboende.

I Aeroklubben agerar vi också för att aktivt skydda vår miljö och natur.
Både vi och det övriga klubbflyget i Sverige bedriver en omfattande spaningsverksamhet för att upptäcka oljeutsläpp och skogsbränder.