Mofly

/Mofly
Mofly2016-12-27T14:52:33+00:00

Mofly

 

 

 

Mofly är Aeroklubbens egen medlemstidning.

Tidningen har funnits sedan 1960-talet och namnet kommer från motorflyginformation.
Innehållet bygger på medlemmarnas egna bidrag och innehåller information om verksamheten i och runt Aeroklubben, diskussioner om föygsäkerhetsfrågor och vi get tips om resmål.

Målgruppen är i huvudsak våra medlemmar men vi har också en stor läsekrets av flygintresserade utanför klubben.

Ladda ned (3,3 Mb)

Mofly - December 2014

2014 års sista Mofly bjuder på del två från årets sommarresa och vi får även en inblick i hur det är att ha sitt kontor i en helikopter. Flygskolan ger också en sammanställning av de viktigaste punkterna i och med transportstyrelsens nya regelverk för luftfart.
Ladda ned (3,3 Mb)

För att läsa gamla nummer, besök vårt Mofly arkiv.

Tangentbord - Mofly

 

 

 

Redaktionen

Då klubben för närvarande saknar redaktion kommer tidningen ut i den takt det är möjligt.
Redaktionen söker för närvarande någon medlem som är intresserad av att berätta om klubbens verksamhet och flygning i stort.
Läs mer om redaktionen här.

Vi kan inte i nuläget säga när nästa nummer kommer.