Vanliga frågor

/Vanliga frågor

Vanliga frågor

om flygutbildning och flygcertifikat

När du väl har tagit har tagit ditt certifikat är det inte dyrare än många andra hobbyer. Men självklart beror det på hur mycket du flyger. Det är vanligt att vi i klubben ger oss iväg flera piloter i samma plan och flyger en delsträcka var.
På så sätt får vi njuta längre tid för samma kostnad.

Nej det är det inte. Inom flyget finns en lång tradition av säkerhetsarbete vilket har gjort flyget till ett mycket säkert trafikslag.
Privatflygning med små enmotoriga flygplan skiljer sig givetvis i vissa avseenden från det kommersiella trafikflyget men även i Aeroklubben arbetar vi hårt med säkerheten.

Förutom att vi naturligtvis uppfyller alla krav som myndigheterna ställer på både piloter och flygplan ordnar vi fortbildning för våra flygande medlemmar och seminarier där vi utbyter våra erfarenheter.

I flyget räknar man med höjder i fot. Den lägsta höjd som man får flyga på är 500 fot (cirka 150 meter), men över tättbebyggt område måste det vara minst 1.000 fot (300 meter).

Det finns också regler om att man inte får flyga på högre än 10.000 fot (3.050 meter) i mer än 30 minuter utan att ha tillgång till syrgas.
Oftast orkar inte flygplanen mycket högre än så eftersom luften då blir alltför tunn.

Aeroklubbens flygplan går i drygt 100 knop vilket motsvarar nästan 200 kilometer i timmen. Hur fort man kommer fram beror på om man har med- eller motvind.

Den största tidsvinsten är ju att man flyger fågelvägen och slipper sitta i bilköer.
Vid start och landning går det självklart lite långsammare då flyger man i runt 60–70 knop, beroende på flygplanstyp.

Att ta flygcertifikat är inte rätt sätt att hantera sin flygrädsla. Vi rekommenderar att man tar kontakt med en specialist, till exempel KBT-gruppen som samarbetar med vårt flygbolag Västkustflyg.

Ja, du måste ha fyllt 17 år. Däremot finns det inte, som många tror, någon övre åldersgräns.

Jajamensan! I allmänhet är det inga problem. Brytningsfelet får dock max vara ±5 dioptrier.
Om du nyligen har genomgått en operation mot närsynthet kan det behövas en specialundersökning innan du får flyga.

Färgblindhet är oftast inget problem. Det kan dock vara ett hinder om man vill ta en mörkerbehörighet eftersom man då behöver ett bättre färgseende. Det finns olika grader av färgblindhet och man kan göra ett test hos en flygläkare för att avgöra om färgseendet är tillräckligt.

Det är en flygläkare som avgör om sjukdom eventuellt utgör hinder. Allergi är i allmänhet inget problem om den går att hålla i schack med mediciner. Har du diabetes typ I går det tyvärr inte, men med typ II som behandlas med tabletter kan du få flyga under vissa omständigheter.

På Transportstyrelsens hemsida finns en tjänst för att söka godkända flygläkare. Privatflygare har normalt ett medicinskt intyg av klass 2.

För att få fler alternativ att välja mellan, kan du söka efter både Flygläkare - Klass 1 och Flygläkare - Klass 2 under kategori på medicinskt intyg.
Söka flygläkare

Söker man bara efter läkare för klass 2 så saknas många alternativ. Läs mer på vår sida om läkarundersökning eller så kan också ringa till klubben så hjälper vi dig.

Många som kommer till Aeroklubbens flygskola är mycket ivriga och tror att de kan klara av flygutbildningen på ett par månader.
Men det är mycket kunskap som ska inhämtas, både med teori och med praktik.

Du får bara flyga när det är bra väder så flyglektionerna blir rätt ofta inställda. Normalt sett tar det ett till ett och ett halvt år att få sitt flygcertifikat även om en och en annan har klarat av det på kortare tid.

Du får flyga alla enmotoriga kolvmotordrivna propellerflygplan på max 5,700kg och 10 passagerare under dager.
Det är ganska mycket! Du måste dock göra en typinflygning för att få flyga ytterligare flygplanstyper.

En typinflygning är en mindre utbildning beroende på flygplan.

Ja, det får du göra, men du får inte ta betalt för det. Däremot kan ni som sitter i planet självklart dela på kostnaden.

Aeroklubbens flygplan är utrustade för piloten och tre passagerare.
För att få ta betalt av passagerare krävs att du har ett kommersiellt flygcertifikat (CPL eller ATPL).

Aeroklubben håller till på en tätt trafikerad flygplats, Göteborg City Airport. Det är bra för flygutbildningen eftersom du då får lära dig att samsas med annan flygtrafik och att prata med flygledarna i tornet.

Flygplatsen har dessutom öppet året runt vilket är en stor fördel under utbildningen.
Aeroklubben har en god tillgång på flygplan, flyglärare och du kan dessutom välja mellan modellerna Cessna och Piper.

För att få bedriva flygundervisning måste man ha ett särskilt tillstånd av Transportstyrelsen. Bland annat måste flygskolan visa att man är seriös och har en utbildningsplan samt behöriga lärare.

Aeroklubbens flygskola har ett sådant tillstånd. Du kan inte ta flyglektioner privat så som man gör med bil.

Rörelsesjuka, som det kallas, beror på att balanscentrum i hjärnan blir överaktiverat av olika intryck. Är man mentalt spänd blir också symtomen lite värre. Många som flyger för första gången kan känna en del obehag, men oftast vänjer man sig snabbt. De flesta som flyger i Aeroklubben har någon gång i början känt av rörelsesjuka.

Det beror på vad du menar med äventyr. Att flyga är för många en stor upplevelse och frihetskänsla. Och visst är det ett underbart äventyr att flyga till nya flygplatser.
Samtidigt är det viktig att du vet vad du håller på med så att du inte överskrider dina gränser och din kapacitet.

Söker du adrenalinkickar rekommenderar vi att du vänder dig till någon annan hobby i stället.

Alla flygplanen är utrustade med ett så kallat dubbelkommando, det vill säga att flygläraren kan ta över flygningen om det behövs. Så småningom i utbildningen kommer du också att få flyga med läraren kvar på marken. Men det får du inte göra förrän flygläraren är säker på att du flyger tillräckligt bra.

Landställen på våra Cessnor och Piper är tåliga och klarar hårda påfrestningar. Dessutom går tekniker igenom dem med jämna mellanrum.

Transportstyrelsen kräver att man har deltagit i en teorikurs som arrangeras av en flygskola. Vi rekommenderar att du går på teorilektionerna så mycket du kan så att du får en bra vägledning vid studierna.

Men det finns ett par lektioner i ämnet Human performance and limitations som är obligatoriska. Ämnet handlar om människan och våra begränsningar. Teorilektionerna och -proven är för övrigt på svenska.

Ja, det är det. Det är Transportstyrelsen som anordnar teoriprov och numera görs det på dator. Aeroklubbens flygskola anordnar också egna prov för att stämma av att du har nått de kunskaper som krävs.

Det blir ganska många landningar eftersom det är det svåraste biten. Innan du har ditt flygcertifikat kommer du att ha gjort nära 150 stycken.

I utbildningen tränar man så kallade bedömningslandningar. Då är man i närheten av en flygplats, drar sedan av motorn på tomgång och glidflyger man ned till landningsbanan. Våra flygplan är utmärkta glidflygare!

Höjdrädsla är något naturligt och många känner obehag av att gå upp på en stege. Men i det flesta fall är det helt annorlunda att sitta i ett flygplan. Höjdrädsla behöver inte vara ett problem.

Det de flesta elever upplever som svårast är landningen. Det tar ett tag att få in känslan och är en tröskel man måste komma över. Men för en del kan det också vara en utmaning att plugga all teori. Ofta kan det bero på att man inte tar den på tillräckligt stort allvar i början av utbildningen.

Ja, det gör man. I utbildningen lär du dig både svensk och engelsk radiofraseologi. Flygledarna vet om att du är elev så de har överseende att det blir lite fel i början.
Ibland kan flygledarna prata ganska snabbt. I så fall säger du bara dem att prata långsammare. De finns där för vår skull.

Ja, det behöver man och det ingår i teoriundervisningen. När du sedan flyger får du träna på din radiofraseologi på riktigt.
Formellt får du inte din radiobehörighet förrän du gjort din uppflygning.

Ja, mycket ofta. Samtliga Aeroklubbens flygplan tas in på verkstad efter var 50:e flygtimma, där går en flygmekaniker igenom flygplanet.
Dessutom får du lära dig att före varje flygning gå igenom flygplanet så att det är säkert att flyga.

Nej det får man inte av två skäl: dels så ingår det inte i flygutbildningen för PPL, och dels är inte våra flygplan godkända för det.
Däremot får man öva branta svängar med upp till 60 graders lutning.

Det är svårt att säga exakt hur mycket det kostar. Men här på hemsidan har vi gjort en ungefärlig uträkning under kostnad.

Ja, i stort sett. Vissa knappar och reglage kan skifta en del men huvudinstrumenten är i stort sett placerade likadant.
Några av Aeroklubbens flygplan har lite mer utrustning än andra, till exempel gps. I allmänhet är det inte svårt att som pilot växla från ett flygplan till ett annat.

Ja, och det kallas faktiskt så. När skolan anser att du har tillräckliga färdigheter gör du en uppflygning inför en inspektör från luftfartsmyndigheten.
Oftast brukar det gå bra. Det är betydligt fler som blir godkända direkt än vid uppkörningen för körkort!

Det finns mycket spännande att göra! Man kan till exempel ta en kort tur över skärgården en sommarkväll eller bara titta på ett vinterfrostigt snölandskap.
Varför inte en dagsutflykt? Visingsö ligger till exempel bara 45 minuter bort och till den danska ön Læsø tar det bara 20 minuter.

Men du kan också ge dig iväg på längre turer än så. Det är ofta vi anordnar resor i klubben där vi tillsammans med hela flygplansflottan sticker iväg på långfärder.
Det anordnas ofta så kallade Fly-In på olika spännande ställe. Dit flyger man, fikar och umgås med piloter från andra klubbar.
På vintern är det en extra känsla att landa på en frusen sjö.

Du kan vidareutbilda dig, en vanlig fortsättning är NQ (Night Qualification) som ger dig behörighet att flyga på natten i bra väder.

Nej, det är det som är vitsen med att vara medlem i Aeroklubben. Då får du hyra våra flygplan.
Eftersom vi är en allmännyttig ideell förening har vi inget vinstintresse utan det sker till självkostnadspris.

Det räcker egentligen med tolv timmar vartannat år. Men vi rekommenderar att du flyger lite mer än så för att hålla dig i trim.

För att ta ett privatflygcertifikat läser du både teori och praktik. Du kan läsa mer detaljerat under sektionen flygutbildningen.

En provlektion kostar 1.600 kronor och då får du vara uppe i luften i cirka 30 minuter. Dessutom får du ca 30 minuter med en instruktör före flygningen.
Läs mer under provlektion.

H50P är ett projekt som syftade till att inom en tioårsperiod halvera olyckorna inom privatflyget. Projektet, som nådde en stor framgång, har nu formellt avslutats men lever ändå vidare i många klubbar – bland annat hos oss på Aeroklubben. Som elev kommer du inte i kontakt så mycket med H50P eftersom vi under utbildningen satsar mycket på säkerheten ändå.

Det beror dels på hur mycket du flög och hur länge sedan det var. Det är Transportstyrelsen som anger grundkraven för att ta ett nytt certifikat.
Om du kontaktar oss kan vi hjälpa dig med att ta reda på det.
Självklart kan vi på Aeroklubbens flygskola hjälpa dig med att återuppta certifikatet!

Det beror mycket på omständigheterna. Är det varm ute, flygplanet tungt lastat och det dessutom är blöt gräsbana behövs en längre bana.
Vid motvind kan man i stället klara sig med lite kortare. Det beror också mycket på i vilken flygtrim piloten är.
Den normala landningssträckan ligger på 400–500 meter och för att starta behövs något längre.

Nej, du håller dig till en flygplansmodell. Du väljer själv om du vill flyga Cessna eller Piper.

Att flyga två flygplansmodeller är inte riktigt som att växla mellan två bilmärken, eftersom flygplanen fungerar lite olika.

När du är klar med din flygutbildning, kan du enkelt flyga in dig på den andra modellen.

Självklart!
Då räknas bara kostnaden för böckerna av när du sedan ska gå teorikursen. Men innan du kommer hit för att köpa dem, ring för säkerhets skull och kolla så att vi har alla böckerna hemma.

Nej det får man inte göra eftersom sikten framåt och utåt är viktig. Däremot får man under vissa omständigheter flyga ovanför molnen. Det kallas on-top och det finns särskilda regler för detta.

Ja, det går bra. För att flyga i mörker måste du ha en särskild mörkerbehörighet.

Du måste alltid ha bränsle kvar för minst 45 minuters flygning när du har landat. Det innebär att du med en full tank kan komma ungefär 90 mil - det vill säga som mellan Göteborg och Amsterdam.

Men har du full tank kan du dock inte ha så många passagerare eller så mycket bagage ombord.

Det går bra, men man bör vara försiktig eftersom sikten blir sämre - dels för att det är svårare att se när dropparna träffar vindrutan och dels för att det är sämre sikt i fuktig luft.

Nej, det har dom inte eftersom vi inte flyger så högt. Normalt flyger vi inte högre än 8.000–10.000 fot (2.450–3.050 meter). Flyger vi högre än så en längre stund måste vi ha syrgas.

Begreppet Human Factors handlar om våra mänskliga förutsättningar och begränsningar som piloter.
Det kan röra sig om allt ifrån rent medicinska faktorer till hur vi tänker (eller inte tänker).

Human Factors har blivit en allt viktigare del i teoriundervisningen. Det spelar ingen roll hur säkra våra plan är om piloten som sitter bakom spakarna ändå har ett bristande omdöme.

Det är svårt att göra sådana jämförelser. Du rör dig ju i flera dimensioner. Flygning är inte heller lika spontant som bilkörning.

Att flyga ställer helt andra krav på simultankapacitet än vid bilkörning. Du måste kunna flyga flygplanet, hänga med på kartan och prata i radio samtidigt som du ligger några steg före och förutser eventuella problem som kan uppstå längre fram.

Skillnaderna mellan olika flygskolor är mycket små. På Aeroklubbens flygskola har vi har valt att inte presentera någon glädjekalkyl utan ge dig så riktig information som möjligt.
Under kostnad har vi valt att ta upp samtliga tänkbara utgifter – även sådant som du inte betalar till oss.

Ett A-certifikat är den gamla motsvarigheten till ett PPL-certifikat. Det var när man anpassade regelverket till en internationell standard för några år sedan som det bytte namn.
Det som då hette B-certifikat motsvarar idag CPL.

UL står för ultralätt. Ett ultralätt flygplan får väga max 450 kilo inklusive passagerare, bränsle och bagage.
Vi har inga ultralätta flygplan i Aeroklubben.
För dig som är intresserad av att flyga ultralätt finns närmast Backamo Flygklubb och Borås Ultralätt Flygklubb.

Nej, vi har inget segelflyg i Aeroklubben. Det är oftast bättre att segelflyga en bit från kusten eftersom termikvindarna är bättre där.

I Alingsås finns Göteborgs Segelflygklubb.

Inte så konstigt. Det har varit många omorganisationer på senare tid.
Men här är en sammanställning:

  • Transportstyrelsen är den myndighet som sköter tillsynen av bland annat piloter och flygplan.
  • Luftfartstyrelsen finns inte längre, men en del flygregelverk återfinns fortfarande i något som kallas Luftfartsstyrelsen författningssamling.
  • LFV (tidigare Luftfartsverket) ansvarar enbart för flygtrafikledningen.
  • Swedavia sköter driften av våra statliga svenska flygplatser.
  • Trafikverket berör inte flyget så mycket annat än den långsiktiga planeringen av de statliga svenska flygplatserna.