Aeroklubbens histora

Aeroklubbens historia

Norra Europas äldsta flygklubb

1918, bara 15 år efter bröderna Wright flög med sitt motordriva flygplan i december 1903, grundades Aeroklubben och gick då under namnet Kungliga Svenska Aeronautiska Sällskapet i Göteborg.

Till en början hade man inte ens ett eget flygplan. I stället bestod sällskapet av en samling välsituerade herrar som träffades för att diskutera hur luftfarten skulle kunna utvecklas i den västra delen av landet. Flyget var ännu i sin linda.
Den 4 juni 1921 ändrade KSAS i Stockholm namn till Kungliga Svenska Aeroklubben och samma dag tog sig även lokalavdelningen i Göteborg benämningen Aeroklubb och vårt nuvarande namn föddes, Aeroklubben i Göteborg

Staden Göteborg saknade en egen lufthamn och Aeroklubben hjälpte staden med att reda ut möjligheterna till att anlägga en sådan.

Arbetet gav resultat och 1923 invigdes Torslanda flyghamn på Hisingen. Till stor del är det tack vare Aeroklubbens insatser som Torslanda flygplats överhuvudtaget kom till och utvecklades till den storflygplats som det sedermera blev. Det var också på Torslanda som klubben var stationerad fram till att flygplatsen lades ned i slutet på 1970-talet.

Kort därefter flyttade vi vår verksamhet till den dåvarande militära flygplatsen F9 Säve flygplats (Kungliga Göta Flygflottilj) – det som idag heter Säve flygplats.