Aeroklubbens arbetsgrupperAeroklubbens arbetsgrupper

I Aeroklubben har vi flera arbetsgrupper. Dessa fungerar som ett slags utskott till styrelsen och har till uppgift att se till att de respektive områdena i klubben fungerar så bra som möjligt.
Alla medlemmar är välkomna att hjälpa till i Aeroklubbens arbetsgrupper.

Ekonomi & administration

Planering och uppföljning av klubbens ekonomi

C-J Ström
Erik Tunared

Skolgruppen

Ansvarar för rekrytering till Aeroklubbens flygskola och stödjer dess verksamhet.

Erik Öhman
Håkan Torbjär

Klubbgruppen

Medlemsaktiviteter och klubbkvällar

Jan-Åke Lindberg
Marguerite Beaulieu
Sven Rolandsson
Robert Johansson
Gustaf Axelson
Negin Shabani

PR - Kommunikation & Mofly-gruppen

Information, reklam, medlemstidningen Mofly och grafisk form.

Louise Sigstedt Gerle

Hangar- och byggnadsgruppen

Förvaltar och sköter våra lokaler, klubbhus och hangar.

Sven Rolandsson
Negin Shabani

IT-gruppen

Löpande skötsel av klubbens IT-miljö

Karl-Johan Brugård
Tommy Mogren
Tobias Majqvist

Flygplansgruppen

Planering och uppföljning av våra flygplan.

Hela styrelsen
Lasse Öhberg (motorflygchef)

 

Namn i fet stil är ansvarig utsedd av styrelsen.
Vill du vara med i någon av grupperna ?

Kontakta den ansvarige i respektive grupp från styrelsen.