AKG 100 År.

Festkommitten träffas på klubben kl 18:30

Datum - Tid
2018-04-12 kl. 18:30 - 21:00

Plats
Aeroklubben i Göteborg