Informationsträff inför kursstart

Välkommen på informationsträff!

Träffa oss och prata flyg, få svar på dina frågor angående ett flygcertifikat.

Vi finns på plats för att besvara dina frågor och beskriva hur vår flygutbildning går till och är upplagd.

Datum - Tid
2016-01-16 kl. 11:00 - 14:00

Plats
Aeroklubben i Göteborg