KSAK-M Regionmöte

Flygklubbarna möts för utveckling av verksamheten inom regionen.

Datum - Tid
2016-04-02 kl. 10:30 - 16:00

Plats
Örebro Flygklubb