NORDSTANS FLYGUTSTÄLLNING 2018 7-10 Mars

EN FÖRSTA BLÄNKARE !

Glöm inte att anmäla på evenemangssidan.

Bemanna vår ”jubileumsmonter” på Nordstadstorget och göra PR för flyg i allmänhet och för AKG i synnerhet.

VI finns här under Nordstans öppettider 10.oo-20.oo på vardagar och 10.00-18.00 på lördag.

Datum - Tid
2018-02-07 kl. Hela dagen

Plats
Nordstan