Styrelsemöte Feb (preliminärt datum)

Styrelsemöte 190206

Datum - Tid
2018-02-06 kl. 18:30 - 21:00

Plats
Aeroklubben i Göteborg