Styrelsemöte

Styrelsen möts för ordinarie styrelsemöte

Datum - Tid
2019-03-12 kl. 18:30 - 21:30

Plats
Aeroklubben i Göteborg