Styrelsemöte Augusti

Styrelsen återsamlas efter sommaren för Styrelsemöte.

Datum - Tid
2016-08-10 kl. 18:30 - 21:00

Plats
Aeroklubben i Göteborg