Styrelsemöte December

Styrelsen möts för årets sista ordinarie styrelsemöte.

Nya styrelsemedlemmar närvarar för överlappning inför 2017 års styrelsearbete.

Datum - Tid
2016-12-06 kl. 18:30 - 21:00

Plats
Aeroklubben i Göteborg