Styrelsemöte Januari, konstituerande

Styrelsemöte 180109

Datum - Tid
2018-01-09 kl. 18:30 - 21:00

Plats
Aeroklubben i Göteborg