Styrelsemöte Januari

Årets första styrelsemöte.

Den nya styrelsen konstituerar sig.

Datum - Tid
2017-01-10 kl. 18:30 - 21:00

Plats
Aeroklubben i Göteborg