Styrelsemöte Oktober

Styrelsen möts för ordinarie styrelsemöte

Datum - Tid
2016-10-06 kl. 18:30 - 21:00

Plats
Aeroklubben i Göteborg