Ja, det är det. Det är Transportstyrelsen som anordnar teoriprov och numera görs det på dator. Aeroklubbens flygskola anordnar också egna prov för att stämma av att du har nått de kunskaper som krävs.