Nej det är det inte. Inom flyget finns en lång tradition av säkerhetsarbete vilket har gjort flyget till ett mycket säkert trafikslag.
Privatflygning med små enmotoriga flygplan skiljer sig givetvis i vissa avseenden från det kommersiella trafikflyget men även i Aeroklubben arbetar vi hårt med säkerheten.

Förutom att vi naturligtvis uppfyller alla krav som myndigheterna ställer på både piloter och flygplan ordnar vi fortbildning för våra flygande medlemmar och seminarier där vi utbyter våra erfarenheter.