För att få bedriva flygundervisning måste man ha ett särskilt tillstånd av Transportstyrelsen. Bland annat måste flygskolan visa att man är seriös och har en utbildningsplan samt behöriga lärare.

Aeroklubbens flygskola har ett sådant tillstånd. Du kan inte ta flyglektioner privat så som man gör med bil.