Transportstyrelsen kräver att man har deltagit i en teorikurs som arrangeras av en flygskola. Vi rekommenderar att du går på teorilektionerna så mycket du kan så att du får en bra vägledning vid studierna.

Men det finns ett par lektioner i ämnet Human performance and limitations som är obligatoriska. Ämnet handlar om människan och våra begränsningar. Teorilektionerna och -proven är för övrigt på svenska.