Nej det får man inte av två skäl: dels så ingår det inte i flygutbildningen för PPL, och dels är inte våra flygplan godkända för det.
Däremot får man öva branta svängar med upp till 60 graders lutning.