Ett A-certifikat är den gamla motsvarigheten till ett PPL-certifikat. Det var när man anpassade regelverket till en internationell standard för några år sedan som det bytte namn.
Det som då hette B-certifikat motsvarar idag CPL.