Ja, mycket ofta. Samtliga Aeroklubbens flygplan tas in på verkstad efter var 50:e flygtimma, där går en flygmekaniker igenom flygplanet.
Dessutom får du lära dig att före varje flygning gå igenom flygplanet så att det är säkert att flyga.