H50P är ett projekt som syftade till att inom en tioårsperiod halvera olyckorna inom privatflyget. Projektet, som nådde en stor framgång, har nu formellt avslutats men lever ändå vidare i många klubbar – bland annat hos oss på Aeroklubben. Som elev kommer du inte i kontakt så mycket med H50P eftersom vi under utbildningen satsar mycket på säkerheten ändå.