Begreppet Human Factors handlar om våra mänskliga förutsättningar och begränsningar som piloter.
Det kan röra sig om allt ifrån rent medicinska faktorer till hur vi tänker (eller inte tänker).

Human Factors har blivit en allt viktigare del i teoriundervisningen. Det spelar ingen roll hur säkra våra plan är om piloten som sitter bakom spakarna ändå har ett bristande omdöme.