På Transportstyrelsens hemsida finns en tjänst för att söka godkända flygläkare. Privatflygare har normalt ett medicinskt intyg av klass 2.

För att få fler alternativ att välja mellan, kan du söka efter både Flygläkare - Klass 1 och Flygläkare - Klass 2 under kategori på medicinskt intyg.
Söka flygläkare

Söker man bara efter läkare för klass 2 så saknas många alternativ. Läs mer på vår sida om läkarundersökning eller så kan också ringa till klubben så hjälper vi dig.