I flyget räknar man med höjder i fot. Den lägsta höjd som man får flyga på är 500 fot (cirka 150 meter), men över tättbebyggt område måste det vara minst 1.000 fot (300 meter).

Det finns också regler om att man inte får flyga på högre än 10.000 fot (3.050 meter) i mer än 30 minuter utan att ha tillgång till syrgas.
Oftast orkar inte flygplanen mycket högre än så eftersom luften då blir alltför tunn.