Det blir ganska många landningar eftersom det är det svåraste biten. Innan du har ditt flygcertifikat kommer du att ha gjort nära 150 stycken.