Det är svårt att göra sådana jämförelser. Du rör dig ju i flera dimensioner. Flygning är inte heller lika spontant som bilkörning.

Att flyga ställer helt andra krav på simultankapacitet än vid bilkörning. Du måste kunna flyga flygplanet, hänga med på kartan och prata i radio samtidigt som du ligger några steg före och förutser eventuella problem som kan uppstå längre fram.