Inte så konstigt. Det har varit många omorganisationer på senare tid.
Men här är en sammanställning:

  • Transportstyrelsen är den myndighet som sköter tillsynen av bland annat piloter och flygplan.
  • Luftfartstyrelsen finns inte längre, men en del flygregelverk återfinns fortfarande i något som kallas Luftfartsstyrelsen författningssamling.
  • LFV (tidigare Luftfartsverket) ansvarar enbart för flygtrafikledningen.
  • Swedavia sköter driften av våra statliga svenska flygplatser.
  • Trafikverket berör inte flyget så mycket annat än den långsiktiga planeringen av de statliga svenska flygplatserna.