För att ta ett privatflygcertifikat läser du både teori och praktik. Du kan läsa mer detaljerat under sektionen flygutbildningen.