AIRPORT INFORMATION

Driftstörning - strömavbrott

Onsdag den 17 februari kl. 17:00-18:00 kopplas ett dieselaggregat in till flygtrafikledningen.
Arbetet medför att ett planerat strömavbrott kommer att ske.
Strömavbrottet innebär att flygplatsen är stängd 17 februari kl. 17:00-18:00. Tiden för arbetet är uppskattad och kan således bli kortare men även längre.
Polis, Ambulanshelikopter, SAR är undantagna.
NOTAM publiceras

ai_gse_01_2016