flygutbildning - teorikurs

Flygutbildning - så här går det till

Så här tar du flygcertifikat - PPL

Vår flygutbildning är uppbyggd så att varje höst startar en ny teorikurs i Aeroklubbens flygskola. Kursen sträcker sig över terminen på onsdagskvällar och heldag på söndagar. Den omfattar ca 120 timmar och du läser följande ämnen:

  • Lagar och operativa procedurer (för flyg) (Air Law)
  • Navigation (Navigation)
  • Prestanda och färdplanering (Flight Performance and Planning)
  • Meteorologi (Meteorology)
  • Aerodynamik (Principles of Flight)
  • Luftfartyg generellt (Aircraft General Knowledge)
  • Människans förutsättningar och begränsningar (inklusive flygmedicin) (Human Performance and Limitations)
  • Radiokommunikation (Communications)

All vår flygutbildning sker på flygplatsen och att redan från början befinna sig i flygmiljö och ha närheten till flygplanen är en stor fördel när det gäller att komma in i verksamheten på ett bra sätt. Dessutom blir du som elev direkt en del av trevlig social samvaro på klubben.

Det är en god idé att hänga med ordentligt från början i teorin – det kommer du garanterat att ha nytta av längre fram i utbildningen.
Teorikursen är indelad i tre block. Varje block avlutas med ett teoriprov (skolprov) för varje ämne som ingått i blocket. Proven är till för att stämma av att du nått tillräckliga kunskaper i varje ämne. Totalt under kursen kommer du att skriva åtta delprov. När du skrivit godkänt på skolprov är det dags att skriva teoriprov för Transportstyrelsen. Det krävs att du skriver godkänt i varje ämne för en godkänd teoriexamination. Om du skulle missa något prov är det möjligt att skriva omprov.

Teori och praktik

Flygutbildning - Praktisk flygövningNär du har läst ungefär halva teorikursen har du fått tillräckliga teoretiska kunskaper för att det ska börja bli dags att varva teori och praktik. Du bestämmer själv hur ofta du vill flyga men det är en god idé att försöka ha kontinuitet i dina flyglektioner för att utbildningen ska gå framåt. En lagom takt kan vara att flyga ett pass i veckan. Den praktiska delen av utbildningen omfattar minimum 45 timmar enligt regelverket.

Framför allt under den första delen av utbildningen krävs att det är bra väder för att vi ska kunna genomföra de övningar som ingår. Du kommer att märka att många lektioner kommer att behöva ställas in på grund av vädret men att kunna bedöma väderläget och fatta beslut om flygning kan genomföras eller ej är också en viktig del i flygutbildningen och ett viktigt led i att agera som befälhavare på flygplan, för det är faktiskt det du blir med ditt flygcertifikat.

Alla klubbens flygplan är utrustade med så kallat dubbelkommando. Det innebär att det går att styra flygplanet både från höger- och vänstersits så att läraren kan visa övningar och hjälpa till vid behov men i första hand är det du som elev som spakar planet så mycket som möjligt.

Första flygövningarna

De första flygövningarna handlar om grundläggande handhavande av flygplanet. Du får lära dig att hålla höjden, göra svängar och stiga och sjunka. Ganska snart blir det dags att börja träna start och landning. Det är både roligt och en utmaning att lära sig att landa ett flygplan helt själv. Du kommer också att träna på olika nödförfaranden och på att ta dig ur moln om du skulle hamna där av misstag, för ett privatflygarcertifikat gäller att du under flygning ska kunna se marken.

Dags att flyga ensam

Flygutbildning - NavigationDu loggar alla dina flygningar i din flygdagbok och när du har fått ihop ca 15-20 timmar brukar det vara dags för din första soloflygning (kallas EK-flygning, enkelkommando). Läraren kliver ur planet och du flyger planet helt själv. Det är en obeskrivligt härlig känsla och en höjdpunkt för varje pilot. Läraren befinner sig på marken och har radiokontakt med dig och flygledarna under flygningen.

Mot slutet av din praktiska flygutbildning kommer du att göra längre navigeringsflygningar och besöka andra flygplatser. Du kommer alltså att i större utsträckning tillämpa alla de kunskaper du tillägnat dig under vägen.

Uppflygning

Inför din uppflygning kommer du att göra det som vi kallar för övning 100. Det är ett slags genrep inför uppflygningen. Du flyger med en lärare som du inte flugit med under flygutbildningen. Det ger dig en känsla för hur det är att under flygprovet flyga med en kontrollant för Transportstyrelsen som du inte träffat tidigare. Det ger också möjlighet att stämma av att du har nått alla utbildningsmål och färdigheter.

Efter godkänd uppflygning får du ditt flygcertifikat och kan kalla dig pilot!

Anmälan

Du kan anmäla dig till nästa kurs via hemsidan, epost eller telefon.
Boka din plats så du är säker på att komma med.