Kostnad för för flygcertifikatVad kostar ett flygcertifikat ?

Kostnad för din flygutbildning

Det går inte att i förväg exakt tala om vad det kostar att ta ett flygcertifikat (PPL), men man brukar räkna med att det kostar någonstans mellan 120.000 och 150.000.

Vi har tidigare haft en ungefärlig kostnadsberäkning här på webbplatsen, men eftersom det varierar mycket från fall till fall har vi valt att sluta med den. De kostnader som vi känner till kan också både öka och minska under tiden för din utbildning: myndighetens avgifter, läkarkostnader och inte minst bränslepriser som påverkar flygplanskostnaden.

De två största posterna av kostnaden är flyglektionerna, som består av flygplanshyra, lärararvode, och de landningsavgifter vi betalar till Göteborg City Airport.
Dessa betalar du allteftersom du flyger, så du kan välja en utbildningstakt som passar dig.

Minst 45 flygtimmar

Reglerna kräver att du flyger minst 45 timmar innan uppflygning. Du kan ta ditt certifikat i den takt du har råd, du betalar allteftersom du flyger. Några tar ett lån för att kunna genomföra utbildningen snabbt.

Aeroklubben är en allmännyttig ideell förening och syftet med vår flygskola är att utbilda nästa generations klubbmedlemmar.
Flygskolan drivs alltså inte med vinstsyfte. Vi jobbar aktivt med att hålla kostnaderna nere för både elever och flygande medlemmar.

kostnad för flygutbildningRevers för billigare flygning

Utöver vad utbildningen kostar tillkommer en revers – ett räntefritt lån till klubben som återbetalas vid utträde. Reversen är på 4.000 kronor under utbildningen och sedan tillkommer 3.000 kronor för fullvärdig medlem. Alltså totalt 7.000 kr.

Reversen är obligatorisk.