Läkarundersökning

Obligatorisk läkarundersökning

En läkarundersökning är obligatorisk när du har ett flygcertifikat och det är lämpligt att göra den innan du påbörjar teoriutbildningen, ifall det skulle visa sig att det finns några dolda medicinska hinder för flygutbildning.

Läkarundersökningen genomförs av flygläkare som är godkända av Transportstyrelsen.
När du börjar en flygutbildning hos oss på Aeroklubben behöver du ett klass 2 intyg av flygläkaren.
Du kan gå till läkare som genomför klass 1 eller klass 2 undersökning för detta.
Du kan söka efter en flygläkare på Transportstyrelsens hemsida.

Vid läkarundersökningen kontrollerar man bland annat hjärta, syn och hörsel. Skulle det mot förmodan vara några problem med din hälsa får du oftast reda på det i samband med läkarbesöket.

Protokoll i original över genomförd läkarundersökning skickas av flygläkaren till Transportstyrelsen.