Ny ägare till Säve flygplats

Serneke Group AB tillträder idag den 11/5 2016 som ny ägare till Säve flygplats

Serneke Group AB köper Säve Flygplats AB, det bolag som äger flygplatsen (byggnader, mark och inventarier) samt det gamla driftbolaget Cityflygplatsen i Göteborg AB.

Köparen utfäster sig att driva sin verksamhet på Säve flygplats på ett sätt som medger att 112-flygverksamheten under minst en femtonårsperiod kan fortsätta att bedrivas på platsen.

På samma sätt utfäster sig köparen att det under minst en femårsperiod ska vara möjligt att bedriva en allmänflygplats som inte behöver längre landningsbanor än 1 000 meter.

Serneke skriver:

Idag tillträder Serneke Säve flygplats och blir därmed ny ägare av flygplatsområdet inklusive samtliga byggnader.

Förvärvet görs genom en bolagsaffär med en initial köpeskilling om 175 Mkr samt en eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 200 Mkr beroende på områdets kommande utveckling.

Sernekes vision är att skapa ett centra för fordonsutveckling med testbanor, laboratorium, försäljning och bilprovning kombinerat med ett upplevelsecentrum med ett välutvecklat evenemangsstråk. Som komplement till den befintliga skjutbanan, ridskolan och Aeroseum utvärderar Serneke också möjligheten att bygga bland annat motorstadium med STCC bana, upplevelse- och äventyrsbad, utbildningslokaler, hotell och outdoor-verksamheter.

Initialt tar Serneke rollen som fastighetsägare och driften av flygplatsen säkerställs av Swedavia fram till den 1 februari 2017. Efter detta datum kommer driften av flygplatsen att ske i samarbete med aktörerna på plats. Den exakta utformningen kommer att bestämmas under sommaren och hösten i samråd med dagens flygplatsledning och Transportstyrelsen.

Källa: Serneke Pressrelease, /  Swedavia Pressrelease