Nya rutiner i trafikvarvet ESGP

Trafikvarven regleras med hjälp av slottar.

SE-LGI inflygning

SE-LGI under inflygning bana 19

Aeroklubben har tillsammans med alla andra operatörer runt flygplatsen haft ett möte med Sävebolaget där de informerade om nya rutiner som börjar att gälla den 1 Mars 2016.

Regleringen innebär att det maximalt får ske fyra fältnära rörelser samtidigt på vardagar mellan kl. 08:00 - 18:00.
Mellan klockan 18:00 - 20:00 får det maximalt ske två samtida rörelser.
Med andra ord, max 4 st i varvet samtidigt, och efter kl. 18:00 är det bara 2 i varvet.

Egentligen är det ingen större grej när man sätter in sig i de nya rutinerna. För att säkerställa säkerheten runt flygfältet har trafikledningen önskat att man reducerar antalet samtidiga i varvet.
Detta löser man nu genom denna nya rutin.

 

Hur går det till ?

  • Används bara vid flygning i trafikvarvet ESGP.
  • Man bokar sin "slot" i en webbaserad bokningslösning som Sävebolaget kommer ta fram.
  • Varje slot är en halvtimma.  2 slottar per timma. 00-30, 30-00
  • Man får boka fler än en slot om det behövs.
  • Avboka en slot om du inte kommer utnyttja den.

Vi kommer återkomma när det webbbaserade bokningssytemet är uppe med mer information om faktiska rutiner.

Skall du ut och flyga men behöver göra dina 3 studsar föreslår vi att du bokar din 30 minuters slot, gör dina studsar och sedan lämnar kontrollzonen för din flygning.
Skall du bara göra en normal flygning gör du som vanligt, lämnar färdplan ropar upp och lämnar kontrollzonen.

SPU har blivit tilldelade 2 av 4 slottar mellan kl. 08:00 - 18:00 och de har även 1 av 2 slottar mellan kl. 18:00 - 20:00.
Man får boka max 1 månad innan och kl 07:30 släpps de slottar som ej bokats.

Självklart kräver detta system att man bokar ansvarsfullt.

Systemet kommer att utvärderas under Mars månad och ett nytt möte hålls 1 April med Sävebolaget.