Vinge

Säkerhet

Att flyga är mycket säkert och riskerna är små. I flyget tar vi säkerheten på verkligt allvar - det är faktiskt farligare att åka moped eller motorcykel.

Före varje flygning går piloten igenom flygplanet för att upptäcka eventuella tekniska problem och efter 50 timmar i luften tas flygplanet in på en professionell verkstad för kontroll. Före och under flygning följer piloterna alltid den checklista som finns i alla plan så att ingenting förbises.

I Aeroklubben arbetar vi aktivt för att ytterligare minska riskerna med vårt flygande. Bland annat har klubben deltagit i ett rikstäckande projekt som heter H50P.
Syftet att fortlöpande minska antalet haverier i Sverige. Varje vår och höst brukar vi ha H50P-träffar där vi diskuterar allt från hur vi hanterar sidvindslandningar till hur vi bättre ska kommunicera med flygledarna.

Vi bortser inte heller från den mänskliga faktorn. Klubben kräver att piloterna under de senaste 90 dagarna har gjort minst tre starter och landningar för att få flyga våra flygplan. Detta för att vi ska upprätthålla en god flygtrim. I klubben har vi dessutom kontinuerliga träffar där vi diskuterar säkerheten och de senaste erfarenheterna. Mycket av säkerhetsdiskussionerna i flygklubbarna sker också spontant över en kopp kaffe i klubbhuset – ytterligare en fördel med att vara med i en flygklubb.