GRATTIS!

Uppflygning avklarad.

Idag är det på sin plats med en stor fanfar!
Robin Johansson flög upp på sin 17års dag. Alltså den yngsta piloten i Sverige just nu.

Grattis Robin Johansson 2016-07-24