top of page
2021-07-19 15.48.42.jpg

Aeroklubben i Göteborg

Aeroklubben i Göteborg är en av Sveriges största flygklubbar

Många av medlemmarna har flygcertifikat, men det är absolut inget krav. Vi är en ideell samhällsnyttig förening där alla är välkomna. Ett flygintresse räcker långt.

Visste du att vi under sommarhalvåret utför "brandflygningar" där vi spanar efter skogsbränder för att hjälpa räddningstjänsten? Läs mer här!

Bli medlem här!

Vill du lära dig flyga? Eller kanske bara ta en sväng över Göteborgs skärgård med någon av våra piloter? Kontakta oss gärna på mejl!

Följ oss på Instagram eller Facebook!

1918, bara 15 år efter bröderna Wright flög med sitt motordriva flygplan i december 1903, grundades Aeroklubben och gick då under namnet Kungliga Svenska Aeronautiska Sällskapet i Göteborg.

Till en början hade man inte ens ett eget flygplan. I stället bestod sällskapet av en samling välsituerade herrar som träffades för att diskutera hur luftfarten skulle kunna utvecklas i den västra delen av landet. Flyget var ännu i sin linda. Den 4 juni 1921 ändrade KSAS i Stockholm namn till Kungliga Svenska Aeroklubben och samma dag tog sig även lokalavdelningen i Göteborg benämningen Aeroklubb och vårt nuvarande namn föddes, Aeroklubben i Göteborg.

Staden Göteborg saknade en egen lufthamn och Aeroklubben hjälpte staden med att reda ut möjligheterna till att anlägga en sådan. Arbetet gav resultat och 1923 invigdes Torslanda flyghamn på Hisingen. Till stor del är det tack vare Aeroklubbens insatser som Torslanda flygplats överhuvudtaget kom till och utvecklades till den storflygplats som det sedermera blev. Det var också på Torslanda som klubben var stationerad fram till att flygplatsen lades ned i slutet på 1970-talet. Kort därefter flyttade vi vår verksamhet till den dåvarande militära flygplatsen F9 Säve flygplats (Kungliga Göta Flygflottilj) – det som idag heter Säve flygplats.

Klubben hade således 100-årsjubileum för ett par år sedan, i samband med vilket vi beslutade att påbörja nästa århundrade med att lägga en beställning på världens första certifierade elektriska flygplan.

 

Välkommen till en modern hundraåring!

bottom of page