top of page

Samhällsnyttigt flygande

Säve flygplats är inte bara en plats för flygskolan och nöje, det är också en viktig resurs för samhället. Härifrån utförs flera uppdrag som bidrar till att skydda vår närmiljö.

IMG-20231030-WA0001.jpg

Det kanske tydligaste exemplet på det samhällsnyttiga flygandet är brandflyget. Brandflyget på Säve flygs på uppdrag åt Länsstyrelsen när räddningstjänsten i Storgöteborg bedömer att det finns risk för skogsbränder. Målet är att upptäcka bränder i ett tidigt skede när de fortfarande är lätta att släcka. Varje sommarhalvår flyger våra piloter och flygplan slingor på ideell basis där länet enbart betalar för flygplanshyran. Har det varit torka i flera veckor så kan detta innebära upp till tre flygningar på en dag!

Ett annat exempel är sjöövervakning, där vi patrullerar havet och rapporterar om oljeutsläpp och andra incidenter. Sjöövervakning görs också på ideell basis, på uppdrag åt marinen. Ett tredje exempel är hemvärnsflyget, som stödjer hemvärnet i olika uppdrag som spaning, transport och kommunikation.

Aeroklubben är stolt att vara en del av dessa verksamheter, en stor andel av våra medlemmar engagerar sig åt någon form av samhällsnyttigt flygande.

bottom of page