Landningsträning på Backamo. BFK har inbjudit.

Till att börja med är två flygplan bokade för klubbaktivitet. Tanken är att två piloter tar över varsin av dessa bokningar. Därutöver finns naturligtvis möjlighet att boka fler.

Datum - Tid
2021-03-20 kl. 09:30 - 15:00

Plats
Aeroklubben i Göteborg